WYKŁADY PUBLICZNE, WARSZTATY, DEBATY, RECENZJE (wybrana tematyka)

 • czerwiec - październik 2017, Projekt Off Galeria 2017 w ramach współpracy z Fundacją Urban Forms i Muzeum Miasta Łodzi.
 • 5 kwietnia 2017, Instytut Filozofii, Filozoficzny mur(al), projekt realizowany ze studentami filozofii w ramach programu studiów licencjackich, adresowany do młodzieży szkolnej, XVII Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi (więcej informacji tutaj).
 • 11 września 2016, ul. Młynarska: Turniej dla mieszkańców Bałut „Galante zagadki” oraz „Warsztaty graffiti z Meisalem461 i filozofami”, koncepcja i prowadzenie (wspólnie ze studentami Anną Wardą i Bartoszem Pokorskim), 11 września 2016, w ramach połączonych inicjatyw: Festiwalu Fundacji Urban Forms "Energia Miasta" oraz „Bigla na Młynarskiej" (Centrum Dialogu).
 • 2016, 21 kwietnia, Instytut Filozofii UŁ: "Filozofia miasta - wchodzisz?", w ramach XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki (udział wzięli także: dr A. Gralińska-Toborek, mgr M. Leszczyński, dr hab. J. Kaczmarek, dr P. Grabaczyk).
 • 2016, 21 kwietnia, Instytut Filozofii UŁ: Warsztaty z filozofii miasta: Zbudujmy sobie ulicę, XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi/Wiedza bez granic (wspólnie z Kołem Naukowym "Idea"). Szczegóły - tutaj.
 • 16 grudnia 2015, warsztaty z estetyki przestrzeni miejskiej dla "Miejsca spotkań" prowadzonego przez stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani:
 • 17 października 2015, Łódź Design Festival ul. Tymienieckiego 3, Łódź budynek C - sala wykładowa, Trend Meeting. Feel Free. Wyniki badań nad wolnością pod patronatem "Księgi Trendów", Debata o trendach. 
 • wrzesień-listopad 2015, projekt OFF Galeria Fundacji Urban Forms – cykl warsztatów PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, JEJ TWÓRCY
I WARTOŚCI, dla trzech grup mieszkańców: ul. Pogonowskiego 12, 35; ul. Legionów 49 (dwie ściany), partnerzy – FUF (organizacja, dokumentacja fotograficzna); Katedra Etyki IF UŁ (koncepcja i prowadzenie); Muzeum Miasta Łodzi; artyści: Egon Fietke, Ola & Paula, Maisal461 & Ovca. Współautorstwo: A. Gralińska-Toborek.
 • 10 czerwca 2015, Pasaż Rubinsteina, Warsztaty z estetyki miejskiej Miasto w formie w ramach Projektu Partycypacji Społecznej, realizowanego przez Fundację Urban Forms (więcej), wspólnie z A. Gralińską-Toborek.
 • luty-czerwiec 2015, partnerstwo IF w międzynarodowym projekcie GRALE MURALE MURA-LOVE GRY Akademii Orange, współautorstwo: A. Gralińska-Toborek, m.in. cykl warsztatów: Moje imię i tag, Od graffiti do street artu – specyfika odmian sztuki miejskiej, Opowiedz mi tę historię, Z czego zbudujemy obraz i gdzie go umieścimy?, Murale też mają swoich przodków, The best of..., miejsce zajęć: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście – Filia nr 5 dla Dorosłych 90-271 Łódź, ul. Wschodnia 42 i Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi ,93-005 Łódź, ul. Czerwona 8.
 • 9 i 16 sierpnia 2014 – Warsztaty projektowe dla dzieci i młodzieży związane z architekturą Starego Rynku, realizowane jako element projektu Stary Rynek na RestART wraz ze studentkami filozofii i historii sztuki: J.Mróz, K. Karolak, A.Ostrowską, S. Szechowską. 
 • 20 września 2013, godz. 18.00, klubokawiarnia Niebostan – ul. Piotrkowska 17, debata Czy i jak definiować sztuke miejską? – (w ramach PIOTRKOWSKA STREET ART EVENT) oraz warsztaty Co jest czym w street arcie?, wspólnie z A. Gralińską-Toborek.
 • 9 października 2013, Instytut Filozofii UŁ, „Czyja jest sztuka publiczna?", w ramach III edycji festiwalu Galeria Urban Forms 2013, wspólnie z A. Gralińską-Toborek.
 • 2013, 28 lutego 2013, g. 18.00, Muzeum Sztuki w Łodzi, ms2, ul. Ogrodowa 19: "Mieć dom a być zadomowionym. O wielkości krzesła i fotela w domu zwanym sztuką" - pirewsze spotkanie z cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie "Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm", podejmujących tematykę poszczególnych pasaży. Fot. "Niesamowite zamieszkiwanie - Korespondencje..." - fragment wystawy, ©W.K.-J.
 • 2012: "Wybrane problemy estetyki XX wieku" - wykłady w ramach projektu "Animator kultury" współfinansowego przez UE w ramach środków EFS, realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałowskiego w Łodzi (we współpracy z Działem Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi) 
 • 2008: „Czy istnieje sztuka kobieca? – wykład w ramach projektu „Miesiąc Kobiet” organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu
 • 2007: „Model kształcenia artystycznego w perspektywie programów awangardowych” – wykład wramach projektu zorganizowanego przez  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne„Venae Artis” i Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, kierowanego przez prof.dra hab. Stefana Czyżewskiego
 • 2006: „Naturalna ekspresja w sztuce?” – wykład w ramach seminarium naukowego  "Ciało -teatr: naturalność – nienaturalność", towarzyszącego XV Łódzkim SpotkaniomTeatralnym 
 • 2009, 21 listopada: Wykład Ciało-uraz-proteza. Komentarz do modułutematycznego ekspozycji sztuki XX i XXI wieku w ms2, wygłoszony w związku z pierwszą rocznicą otwarcia nowej filii łódzkiego Muzeum Sztuki – ms2.
 • 2001: „Ciała w sztuce współczesnej” – wykład towarzyszący „Biennale Srebra” zorganizowanego przez Galerię Sztuki w Legnicy. Fot. jubileuszowe wydawnictwo:
Granice sztuki globalnej. RZEMIOSŁO – DESIGN– SZTUKA, red. J. Teodorczyk, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica 2010 (streszczona treść wykładu).