TEMATYKA BADAŃ i KONFERENCJE / RESEARCH THEMES & CONFERENCES

TEMATYKA BADAŃ / RESEARCH THEMES:
 • współczesne kategorie estetyczne (m.in. camp, glamour, vintage) / contemporary aesthetic categories
 • problematyka antropologizacji estetyki / anthrolpologizing aesthetics
 • zagadnienia performatywizmu w estetyce i sztuce; teroia i praktyka performansu / performance studies
 • estetyka stosowana / applied aesthetics
 • estetyka – zmysły – sztuka / aesthetics – senses – art
 • estetyka miasta / urban aesthetics
KONFERENCJE / CONFERENCES: 
The 3rd International Conference “Aesthetic Energy of the City. Urban Polarities”, University of Lodz, Urban Forms Foundation, 25-27. 10.2018.
 • „Kocham to, co najbardziej abstrakcyjne, i to, co najbardziej konkretne” – język krytyki artystycznej a pojęcia estetyki Mieczysława Wallisa, „Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną, Muzeum Sztuki w Łodzi, 22. 02. 2018 – 23. 02. 2018. 
 • Widma – anachroniczne czytanie sztuki,4 – 15 października 2016, Instytut Filozofii Uniwersytetu im.A. Mickiewicza w Poznaniu, Vintage jako współczesna kategoria estetyczna.
 • Experiencing Cuteness (?) in Urban Structures, The 2nd International Conference “Aesthetic Energy of the City. Forms – Ideas – Places”, University of Lodz, The Strzemiński Academy of Art/Faculty of Visual Arts, Urban Forms Foundation, 22-24.09. 2014. 
Estetyczne aktywacje przestrzeni miejskiej, UJ, Kraków, 11-13 czerwca 2015, referat: Stary Rynek w Łodzi – miejsce bez aksjologicznej tożsamości. Klasyczne jakoście stetyczne jako potencjał transfiguracyjny.
 • Text versus a piece of art,18 – 20 May 2015, University of Lodz, paper: Signature and its iconic function versus the act of writing (on contemporary murals in a different way).
 • The International Conference “Myths in Crisis.The Crisis of Myth”, Madrid, 21-24 October 2014, Universidad Complutense, paper: Glamazons and Amazons. Is there any ancient myth in glamour?
 • 19th Jubilee International Congress of Aesthetics,21-27 july 2013, Krakow, organisers: Polish Society of Aesthetics, Jagiellonian University, International Association for Aesthetics, paper: Named yet not explained enjoyments. The issues of axiological aesthetics.
 • "Estetyka sztuk performatywnych" - Kraków, 21-23 maja 2012, organizator: Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat: Kiedy performans jest performatywny
 • „Humanistyka dla biznesu”, organizator: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 23-24 listopada 2011, referat: Estetyka jest zawsze stosowana
 • „Sztuka konceptualna w Polsce – środki artystyczne, ludzie, znaczenia” , organizator: Focus Łódź Biennale, 24-25 czerwca 2010 – referat pt. Obraz a idea. Estetyczno-antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej (implikacje ikonoklastyczne).
 • „Sztuki w przestrzeni transmedialnej”, organizator: Międzywydziałowy Zakład Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w dn. 7-8 grudnia 2009 r. – referat pt. Transmedialność jako poziom lektury.
 • „Imiona sztuki łódzkiej. Problemy malarstwa, grafiki, rzeźby i intermediów po 1956 roku”, organizator: Zakład Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi dn. 27 listopada 2008 r.– referat pt. Estetyka „obrazów obrazów” we współczesnej fotografii łódzkiej. 
 • „Rzeźba w Polsce 1945-2008”, organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 10-11 października 2008 r., referat pt. „Z tymi przedmiotami trzeba jakoś żyć” – rzeźba w refleksji i praktyce artystycznej Jerzego Beresia.
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, organizator: Polskie Towarzystwo Filozoficzne 15-20 września 2008 r. w Warszawie, referat pt. Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu.
 • XXXIII Ogólnopolska Konferencja Estetyczna „Czas przestrzeni”, organizator: Zakład Estetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10-12 maja 2007, Kraków-Przegorzały, referat pt. Sztuka „przestrzeni totalnej” w ujęciu Keitha Haringa.
 • I Polski Kongres Estetyczny „Wizje i re-wizje”, 24-29. 09.06., Kraków, , organizator: PTE, referat pt. Rewaloryzacja pojęć i zjawisk jako strategia badawcza współczesnej estetyki.
 • „Historia i historyczność w literaturze, sztuce i etyce” , organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 7-8 maja 2002 r., referat: Epigonizm – strategia artystyczna czy objawupadku sztuki?
 • „Estetyka reklamy. Reklama w rzeczywistości – rzeczywistość w reklamie”, organizator: Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 28-30 maja 2001 r., referat pt. Estetyka wojny i rewolucji we współczesnej reklamie.
 • „Między kulturą “niską” a “wysoką” – zjawiska językowe, literackie, kulturowe” , organizator: Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, 28-29 marca 2000 r., referat: O trwałej symbiozie elementów kultury niskiej i wysokiej w sztuce współczesnej. [Problem infantylizmu]
 • „Estetyka (im) materii” – konferencja zorganizowana w dniach, organizator: Zakład Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, 20-22 października 1999, referat: Jeffa Koonsa polemika z estetyką. („Manifest anseksualizmu”).
 • „Kicz, tandeta, jarmarczność w literaturze, kulturze i estetyce” , organizator: Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej i Instytut Filologii Obcych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 18-20 października 1999r., referat: Artysta postmodernistyczny – demaskator pozornych diagnoz kiczu.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW