TEMATYKA BADAŃ i KONFERENCJE / RESEARCH THEMES & CONFERENCES

TEMATYKA BADAŃ / RESEARCH THEMES:
  • współczesne kategorie estetyczne (m.in. camp, glamour, vintage) / contemporary aesthetic categories
  • problematyka antropologizacji estetyki / anthrolpologizing aesthetics
  • zagadnienia performatywizmu w estetyce i sztuce; teroia i praktyka performansu / performance studies
  • estetyka stosowana / applied aesthetics
  • estetyka – zmysły – sztuka / aesthetics – senses – art
  • estetyka miasta / urban aesthetics
KONFERENCJE / CONFERENCES: 
The 3rd International Conference “Aesthetic Energy of the City. Urban Polarities”, University of Lodz, Urban Forms Foundation, 25-27. 10.2018.
Konferencje międzynarodowe/ośrodki zagraniczne:

1. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, The (non) experience of The Old Market Square in Lodz. Aesthetic problems of the transfiguration of the architecture and ethical issues of 'the amputation of the memory', CITIES 2. Interdiciplinary Issues on Urban Regeneration, Urban Design, Public Space and Public Art, Universitat de Barcelona, 15–17. 09. 2015.

2. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Glamazons and Amazons. Is there any ancient myth in glamour?, The International Conference “Myths in Crisis. The Crisis of Myth”, Madrid, Universidad Complutense, 21–24. 10. 2014.

Konferencje międzynarodowe/ośrodki polskie:

1. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Experiencing Cuteness (?) in Urban Structures, The 2nd International Conference „Aesthetic Energy of the City. Forms – Ideas – Places”, University of Lodz, The Strzemiński Academy of Art/Faculty of Visual Arts, Urban Forms Foundation, 22-24. 09. 2014.

2. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Signature and its iconic function versus the act of writing (on contemporary murals in a different way), „Text versus a piece of art”, University of Lodz, 18-20. 05. 2015.

3.  Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, „Aesthetician in action” and their research tools, 1st International Conference „Aesthetic Energy of the City”, University of Lodz, Urban Forms Foundation, 25-27. 09. 2014.

4.  Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Named yet not explained enjoyments. The issues of axiological aesthetics, 19th Jubilee International Congress of Aesthetics, Polish Society of Aesthetics, Jagiellonian University, International Association for Aesthetics, Krakow, 21-27.07. 2013.

Konferencje krajowe:

1. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, „Kocham to, co najbardziej abstrakcyjne, i to, co najbardziej konkretne” – język krytyki artystycznej a pojęcia estetyki
Mieczysława Wallisa, „Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną, Muzeum Sztuki w Łodzi, 22.
02. 2018 – 23. 02. 2018.

2. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Poznawcze i estetyczne aspekty migrowania znaczeń w doświadczeniu interkulturowym (dlaczego raczej powinniśmy porzucić pomysł pomnika rodziny jednorożców), „Wschód-Zachód. Pytanie o filozofię i jej korzenie”, Instytut Filozofii UŁ, 14 – 16. 12. 2017.

3. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Vintage jako współczesna kategoria estetyczna, „Widma – anachroniczne czytanie sztuki”, Instytut Filozofii UAM
w Poznaniu, 15. 10. 2016.

4. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Stary Rynek w Łodzi – miejsce bez aksjologicznej tożsamości. Klasyczne jakości estetyczne jako potencjał
transfiguracyjny, „Estetyczne aktywacje przestrzeni miejskiej”, Zakład Estetyki UJ, Kraków, 11-13 czerwca 2015.

5. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Kiedy performans jest performatywny?, „Estetyka sztuk performatywnych”, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii UJ, Kraków, 21-23. 05. 2012.

6. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Estetyka jest zawsze stosowana, „Humanistyka dla biznesu”, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, 23-24. 11. 2011.

7. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Obraz a idea. Estetyczno-antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej (implikacje ikonoklastyczne), „Sztuka
konceptualna w Polsce – środki artystyczne, ludzie, znaczenia”, Focus Łódź Biennale, 24-25. 06. 2010.

8. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Transmedialność jako poziom lektury, „Sztuki w przestrzeni transmedialnej”, organizator: Międzywydziałowy Zakład
Teorii i Historii Sztuki ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, 7-8. 12. 2009.

9. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Estetyka „obrazów obrazów” we współczesnej fotografii łódzkiej, „Imiona sztuki łódzkiej. Problemy malarstwa, grafiki,
rzeźby i intermediów po 1956 roku”, Zakład Teorii i Historii Sztuki ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, 27. 11. 2008.

10. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, „Z tymi przedmiotami trzeba jakoś żyć” – rzeźba w refleksji i praktyce artystycznej Jerzego Beresia, „Rzeźba w Polsce 1945-2008”, organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 10-11. 10. 2008.

11. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa, 15-20. 09. 2008.

12. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Sztuka „przestrzeni totalnej” w ujęciu Keitha Haringa XXXIII Ogólnopolska Konferencja Estetyczna „Czas przestrzeni”, Zakład Estetyki UJ, Kraków-Przegorzały, 10-12. 05. 2007.

13. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Rewaloryzacja pojęć i zjawisk jako strategia badawcza współczesnej estetyki, I Polski Kongres Estetyczny „Wizje i re-wizje”, Polskie Towarzystwo Estetyczne, Kraków, 24-29. 09. 2006.

14. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Epigonizm – strategia artystyczna czy objaw upadku sztuki?, „Historia i historyczność w literaturze, sztuce i etyce” , UKSW w Warszawie, 7-8. 05. 2002.

15. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Estetyka wojny i rewolucji we współczesnej reklamie, „Estetyka reklamy. Reklama w rzeczywistości – rzeczywistość w reklamie”, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii UJ, 28-30. 05. 2001.

16. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, O trwałej symbiozie elementów kultury niskiej i wysokiej w sztuce współczesnej (problem infantylizmu), „Między kulturą »niską« a »wysoką« – zjawiska językowe, literackie, kulturowe”, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ, 28-29. 03. 2000.

17. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Jeffa Koonsa polemika z estetyką. („Manifest anseksualizmu”), „Estetyka (im) materii”, Zakład Estetyki UŚ, 20-22. 10. 1999.

18. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Artysta postmodernistyczny – demaskator pozornych diagnoz kiczu, „Kicz, tandeta, jarmarczność w literaturze, kulturze i estetyce”, Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej i Instytut Filologii Obcych WSP w Częstochowie, 18-20. 10. 1999.