SEKCJA ESTETYKI KNF

Od r. ak. 2002/2003 do 2015/15 opiekowałam się Sekcją Estetyki Koła Naukowego Filozofów przy Instytucie Filozofii UŁ. Obecnie przy Instytucie Filozofii istnieje Koło Naukowe "Idea" skupiające studentów filozofii i okcydentalistyki. W tej organizacji nie ma formalnego podziału na sekcje. Estetyka i filozofia sztuki nadal mają tam swoje miejsce. Relacje ze wspólnych działań można znaleźć tutaj: 
Zapraszam do współpracy.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej dawnej SE.
Informacje na temat KNF i SE:

Strona Sekcji Estetyki - http://sekcja-estetyki-knf-if-ul.manifo.com/

Koło Naukowe Filozofów - http://www.filozof.uni.lodz.pl/knf/index.php
Powstanie i zakres działalności Sekcji Estetyki - ("Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego" 2007, nr 10, s.4-5) http://www.iphils.uj.edu.pl/pte/biuletyn/lato_2009.pdf