OLIMPIADA FILOZOFICZNA

Od r. ak. 2002/2003 pracuję w Komitecie Okręgowym Olimpiady Filozoficznej przy Instytucie Filozofii UŁ.

Niezbędne informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie:
http://www.ptfilozofia.pl/

Uczestników zapraszam do korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Filozofii UŁ: http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php/biblioteka
LINKI
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW