OLIMPIADA FILOZOFICZNA

Od r. ak. 2002/2003 pracuję w Komitecie Okręgowym Olimpiady Filozoficznej przy Instytucie Filozofii UŁ.

Niezbędne informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie:
http://www.ptfilozofia.pl/

Uczestników zapraszam do korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Filozofii UŁ właczonych do istniejącej od 2016 roku Biblioteki Humanistycznej UŁ .
LINKI