KONTAKT/DYŻURY

Instytut Filozofii, ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź,

pokój 317

tel. (48) (42) 635-61-28

tel. (48) (42) 635-61-35 (29) (sekretariat)
e-mail
: wioletta.kazimierska@uni.lodz.pl

dyżury: piętki, godz. 11.30-13.30

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW