KONTAKT/DYŻURY

Instytut Filozofii, ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

pokój 317, tel. (48) (42) 635-61-28

tel. (48) (42) 635-61-35 (29) (sekretariat)
e-mail
: wioletta.kazimierska@uni.lodz.pl

dyżury w r. ak. 2018/2019
środy: 13.30-14.30
czwartki: 15.15-16.15