KONTAKT/DYŻURY

Instytut Filozofii, ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

pokój 317, tel. (48) (42) 635-61-28

tel. (48) (42) 635-61-35 (29) (sekretariat)
e-mail
: wioletta.kazimierska@uni.lodz.pl

dyżury: piątki, godz. 11.30-13.30
najbliższy dyżur: 31 sierpnia 2017
urlop w roku ak. 2017-2018: 9 VII-21VIII

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW