TEMATYKA  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

Oferta moich zajęć dla studentów filozofii na rok ak. 2016/17

Pobierz pliki

Szczegółowe informacje na temat programów, terminów, punktacji, efektów kształcenia, warunków zaliczenia itp. dostępne są na stronach systemu UsosWeb. Dodatkowe materiały dla studentów, o ile to konieczne, zamieszczam w serwisie UŁ: www.ludzie.uni.lodz.pl


w r. ak. 2014/15, 2015/16:

w r. ak. 2013/14:
 • Estetyka I
 • Dzieje myśli o sztuce IV
 • Ciało ludzkie i postludzkie w sztukach  plastycznych i sztuce działania
 • Dyskurs ucieleśnienia – projekt
 • Remodernizacje Zachodu – projekt
 • Dzieje myśli o sztuce V
 • Eklektyzm
 • Sztuka światowa – kierunki tendencje
 • Rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku
 • Recepcja i analiza dzieł sztuki

w r. ak. 2012/13:
 • Estetyka I
 • Dzieje myśli o sztuce
 • Sztuka - filozofia - krytyka. Estetyczne dylematy nowoczesności
 • Korespondencje. Filozofia i sztuka nowoczesna
 • Remodernizacje Zachodu - projekt
 • Rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku
 • Recepcja i analiza dzieł sztuki
 • Sztuka światowa - kierunki i tendencje
 • Teoria i parktyka performansu

w r. ak. 2011/12:
 • Estetyka I
 • Sztuka - filozofia - krytyka. Estetyczne dylematy nowoczesności
 • Sztuka w perspektywie antropologii filozoficznej
 • Estetyzm a procesy estetyzacji (zjawiska i rozróżnienia)
 •  Kicz a wartość estetyczna
 • Teoria i praktyka performansu
 • Klasyczne strategie reklamowe i ich kulturowe zaplecze
 • Sztuka światowa - kierunki i tendencje
 • Wprowadzenie do estetyki

O sensowności studiowania, stosowaniu wiedzy, produkowaniu (?!) pracowników,  potrzebie nauczania humanistyki, nowych kierunkach studiów, reformie szkolnictwa wyższego
- sądzę - trzeba dyskutować:

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW