TEMATYKA  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

Szczegółowe informacje na temat programów, terminów, punktacji, efektów kształcenia, warunków zaliczenia itp. dostępne są na stronach systemu UsosWeb. Dodatkowe materiały dla studentów, o ile to potrzebne, zamieszczam poniżej. 
rok akademicki 2017/2018

Pobierz pliki

rok akademicki 2016/2017
rok akademicki 2016/2017
rok akademicki 2015/2016
rok akademicki 2014/2015

rok akademicki 2013/14:
 • Estetyka I
 • Dzieje myśli o sztuce IV
 • Ciało ludzkie i postludzkie w sztukach  plastycznych i sztuce działania
 • Dyskurs ucieleśnienia – projekt
 • Remodernizacje Zachodu – projekt
 • Dzieje myśli o sztuce V
 • Eklektyzm
 • Sztuka światowa – kierunki tendencje
 • Rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku
 • Recepcja i analiza dzieł sztuki

rok akademicki 2012/13:
 • Estetyka I
 • Dzieje myśli o sztuce
 • Sztuka - filozofia - krytyka. Estetyczne dylematy nowoczesności
 • Korespondencje. Filozofia i sztuka nowoczesna
 • Remodernizacje Zachodu - projekt
 • Rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku
 • Recepcja i analiza dzieł sztuki
 • Sztuka światowa - kierunki i tendencje
 • Teoria i parktyka performansu

rok akademicki 2011/12:
 • Estetyka I
 • Sztuka - filozofia - krytyka. Estetyczne dylematy nowoczesności
 • Sztuka w perspektywie antropologii filozoficznej
 • Estetyzm a procesy estetyzacji (zjawiska i rozróżnienia)
 •  Kicz a wartość estetyczna
 • Teoria i praktyka performansu
 • Klasyczne strategie reklamowe i ich kulturowe zaplecze
 • Sztuka światowa - kierunki i tendencje
 • Wprowadzenie do estetyki