dr filozofii, mgr historii sztuki      
adiunkt w Katedrze Etyki Instytutu Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
ur. 17.07.1972 
 • wioletta.kazimierska@uni.lodz.pl 
PRACA
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, Katedra Etyki; 1 listopada 2013 –… (pracownik naukowo-dydaktyczny)
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, Katedra Estetyki;1998 – 31 października 2013 (pracownik naukowo-dydaktyczny)
 • Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego, Wydział Edukacji Wizualnej; 2001 – 2006 (wykładowca)
 • Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego, Wydział Grafiki: 2007 – 2010 (wykładowca)

WYKSZTAŁCENIE
 • 2005 – dr filozofii na podstawie pracy „Strategia rewaloryzacji” we współczesnej refleksji nad sztuką
 • 1997 – mgr historii sztuki na podstawie pracy Estetyka a koncepcja historii sztuki Mieczysława Wallisa

SPECJALIZACJA (OGÓLNIE)
 • estetyka nowoczesna i współczesna
 •  filozofia kultury
 •  historia sztuki

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH / STOWARZYSZENIACH

 • Od 2001 r. w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki
 • Od 2003 r. w Polskim Towarzystwie Estetycznym (od 2003 r. redaktorka-korespondentka "Biuletynu Polskiego Towarzystwa Estetycznego")
 • Od 2008 r. w Polskim Towarzystwie Filozoficznym
 • 2011-2013 w Laboratorium Filozoficzno-Kulturalnym

POPULARYZACJA WIEDZY O SZTUCE I ESTETYCE / WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

 • Opiekunka Sekcji Estetyki Koła Naukowego Filozofów przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (początek działalności – r. ak. 2002/2003)
 • Od r. ak. 2002/2003 w Komitecie Okręgowym Olimpiady Filozoficznej przy IF UŁ

DZIAŁALNOŚĆ  ORGANIZACYJNA  W  INSTYTUCIE FILOZOFII   UNIWERSYTETU  ŁÓDZKIEGO
ORAZ  NA  WYDZIALE  FILOZOFICZNO-HISTORYCZNYM
  UŁ

 • Koordynatorka specjalności filozofia stosowana w latach: 2011/12, 2012/13
 • Współtwórczyni programu i kierunku studiów - OKCYDENTALISTYKA
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ w latach 2012/13 - 2015/16

NAGRODY
 • 2007 – nagroda główna Polskiego Towarzystwa Estetycznego w pierwszej edycji Konkursu im. Stefana Morawskiego
 • 2010 – nagroda III stopnia Rektora UŁ
 • 2016 - nagroda III stopnia Rektora UŁ (wspólnie z A. Gralińską-Toborek)
LINKI:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW